Introduction

Weathering prints
Weathering prints

Connectedness with nature is the centre of Neubauer’s work. She places art as close as possible to nature, making it an integral part of it. She says: “You can view landscape as a structure or you can experience it as a theatrical space. It sometimes strikes you as deeply melancholic, at other times as rhythmically cheerful. Playing with color and light is a means of accentuating one or the other aspect. What interests me is the twilight zone where myth, personal experience, history and imagination coalesce into a work, that is sometimes art.”

Neubauer is versed in all printmaking techniques, combining etchings, intaglio, carborundum print, lithography, inkjet and screen printing in a meaningful and  innovative manner. In large scale formats, her still life images and landscapes come to life with elegant, powerful dry point lines or charcoal strokes. For years Neubauer has also been working with video technology, here too demonstrating the same versatility. For her project “Weathering Prints,” she filmed out in nature on the Vinkeveen Lakes. From different points of view and under different weather conditions she documented the physical changes of her prints [strung up on a laundry line], also using a drone camera to film the print installation from above.

Monika Auch, interview with Neubauer, published in kM 109, 2019


Verbondenheid met de natuur is het centrum van Neubauers werk. Ze plaatst kunst zo dicht mogelijk in natuur, maakt het tot een onderdeel ervan. Ze zegt: ‘Je kunt landschappen structureel bekijken of ze als theatrale ruimte ervaren. Soms komen ze als diep melancholiek over, soms als ritmisch vrolijk. Het gebruik van kleur en het spel met licht zijn de middelen om het een of andere aspect naar voren te halen. Wat me interesseert is de schemerzone waar mythe, persoonlijke ervaring, geschiedenis en verbeelding zich tot een werk verdichten, dat kan soms kunst zijn.’

Neubauer is bedreven in alle grafische technieken en gebruikt etsen, carborundum, lithografie, inkjet print en zeefdruk in zinvolle, interessante combinaties. Op de in groot formaat uitgewerkte bladen komen stillevens en afbeeldingen uit de natuur tot leven door een zwierig, krachtig gevoerde droge naald of gewoon een stuk houtskool. Neubauer werkte al jaren met videotechniek en ook hierin is dezelfde beweeglijkheid te zien. Voor het project ‘Weathering prints ’ filmde ze buiten in de natuur van de Vinkeveense plassen. Ze legde vanuit verschillende posities en onder verschillende weersomstandigheden de veranderingen van haar grafische werken vast en liet o.a. een drone boven de installatie met prints vliegen.

Monika Auch zie interview with Neubauer gepubliceerd in kM 109, 2019